Kodeks postępowania

Dla pełnej szacunku współpracy

Podejmowanie odpowiedzialności społecznej jest jedną z zasad przemysłu obuwniczego i skórzanego, produkującego i sprzedającego swoje produkty na całym świecie. Wraz z Kodeksem Postępowania, który został przyjęty przez Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie e.V ( Niemieckie Federalne Zrzeszenie Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego), dostępny jest instrument, który uwzględnia te wymagania. Firma CAPRICE przyjęła ten kodeks postępowania.