Zrównoważony rozwój

Działaj na przyszłość

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój także jest mocno zakorzenione w strategii korporacyjnej CAPRICE. Większość naszych zakładów produkcyjnych spełnia uznany na całym świecie standard „Business Social Compliance Initiative” (BSCI). Wykorzystując przyjazne dla środowiska źródła energii i materiały, wyposażając garbarnie we własne oczyszczalnie wody oraz promując lokalne inicjatywy, CAPRICE wykazuje wysoki poziom odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej.